SVĚT KŘÍDEL

Nakladatelství letecké literatury

Historie, letectví, letadla

letecká výzbroj a osobnosti

Nakladatelství letecké
a válečné literatury

››› Prohlídni naše typy

Balony svobody
Letákové operace Svobodné Evropy 1951-1956

Autor: Prokop TOMEK   

Rok vydání: 2014

ISBN: 978-80-87567-55-5

Obálka: Jiří SOUČEK

Skladem: ano

Cena: 270,- Kč

Zařazení: Odboj; Technika

Formát: 165x235 mm, 174 stran, pevná vazba 200 fotografií + CD

Kniha „Balony svobody. Letákové operace Svobodné Evropy 1951-1956“ je prvním českým souhrnným zpracováním jedné z kapitol dějin studené války. V letech 1951 až
1956 bylo z území Německa vedeno postupně několik propagandistických kampaní s využitím letáků, dopravovaných nad Československo pomocí malých balonů. Byl to historicky nejrozsáhlejší projekt zasílání letáků vzdušnou na území Československa. Také mezi balonovými kampaněmi Svobodné Evropy byly ty směřované na území Československa ve srovnání s obdobnými projekty pro Maďarsko a Polsko daleko největší.
Jako oficiální výkonné organizace vystupovaly americký Národní výbor pro svobodnou Evropu (the National Commitee for Free Europe) a jeho pomocná organizace Tažení za svobodu (the Crussade for Freedom). Ovšem skutečnými iniciátory byly CIA a vláda USA, které pokryly i nepochybně velké finanční náklady projektů. Vysílání letáků bylo jedním z kroků psychologické války, kterou se na přelomu čtyřicátých a padesátých let snažila americká vláda čelit předpokládanému komunistickému ohrožení.
S vylíčením dobového zahraničně-politického kontextu přibližuje práce okolnosti vzniku myšlenky balonových akcí Svobodné Evropy. Popisuje také i jiné způsoby využití balonů jako dopravního prostředku ve studené válce, zejména k přepravě agentů západních zpravodajských služeb do Československa v letech 1953 až 1954. Další kapitoly líčí vznik prvního letákového projektu Svobodné Evropy „Větry svobody“ (Winds of Freedom) roku 1951, operace „Prospero“ roku 1953 a konečně nejrozsáhlejší operace „Veto“, které probíhala v letech 1954-1956. Práce se zabývá i rozkrýváním autorského a redakčního pozadí vzniku letáků Svobodné Evropy. Nechybí ani představení podobných projektů Svobodné Evropy pro Polsko a Maďarsko.
Vysílání balonů s letáky vyvolávalo v totalitním režimu s jeho tuhou cenzurou zuřivé reakce jak v oblasti bezpečnostních a vojenských struktur, tak propagandy a diplomacie. Reakce jsou dalším tématem knihy. Není třeba zastírat, že masové vysílání balonů mělo i negativní důsledky v podobě některých náhodných zranění obyvatel při střetu s balony plněnými výbušným plynem. Komunistický režim se také pokusil na Svobodnou Evropu svalit odpovědnost za havárii československého dopravního letadla v Tatrách počátkem roku 1956.
Druhá část knihy přináší chronologický výčet jednotlivých letáků s jejich popisem a obsahovou charakteristikou. Přílohou knihy je rovněž CD se snímky převážné většiny letáků. Tato obsáhlá příloha je cenná zejména proto, že letáků se dodnes dochovalo kupodivu jen poměrně malé množství. Bližší analýza ukazuje, že jde o unikátní formu exilové publicistiky, na níž se podíleli i významní výtvarníci.
Skutečný vliv informací doručovaných balony nebylo v dané době možné nezávislým způsobem zjistit. Obrovský rozsah akcí a podrážděné reakce režimu nasvědčují tomu, že předpokládaný výsledek se v jistém smyslu dostavil. Podle toho, co je dnes známo o americké zahraniční politice v době prezidenta Eisenhowera, nebylo bezpochyby záměrem balonových akcí připravit půdu nějakou násilnou politickou změnu s americkou účastí za železnou oponou. Hlavním cílem této etapy psychologické války bylo především znejistit a zaměstnat protivníka nebo také způsobit mu i potíže a případně škody působením na domácí obyvatelstvo.


Klikni pro zvětšení

Americký „neviditelný“ balon, se kterým letěli dva kurýři do Československa 13. srpna 1954. Zkušebně napuštěný balon visí ve dvoře budovy Krajské správy MV v Bartolomějské 306/5. (Muzeum Policie ČR)

Klikni pro zvětšení

Gondola amerického agenturního balonu

Klikni pro zvětšení

Těla dvou kurýrů, kteří vypadli z balonu u Krásné Hory 13. srpna 1954. (ABS)

Klikni pro zvětšení

Britský agenturní balon Miroslava Vaji, který letěl do Československa 8. července 1953 (ABS)

Klikni pro zvětšení

Ještě jednou pohled na britský balon.

Klikni pro zvětšení

Nejvíce prázdných balonů se posbíralo na venkově

Klikni pro zvětšení

Zařízení amerického balonu pro snímkování zemského povrchu, nalezený na čs. území v roce 1956 (MZV)

Klikni pro zvětšení

Druhý pohled na zařízení amerického balonu.

Klikni pro zvětšení

Nálezy balonů na území Československa (A MZV)

Klikni pro zvětšení

Popálení při výbuchu plynu z balonu na Slovensku, zleva: Štefan Rusňak, Peter Mikuláš Gjušecký a Ján Koky (A MZV)