SVĚT KŘÍDEL

Nakladatelství letecké literatury

Historie, letectví, letadla

letecká výzbroj a osobnosti

Nakladatelství letecké
a válečné literatury

››› Prohlídni naše typy

Jiří RAJLICH

PhDr. Jiří Rajlich, Ph.D. (1964), vojenský a letecký historik, absolvent historie na Filosofické fakultě UK v Praze, pracovník Vojenského historického ústavu a ředitel jeho historicko-dokumentačního odboru. Prezident České komise pro vojenské dějiny CIHM, člen Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu, předseda redakční rady čtvrtletníku Historie a vojenství, člen redakčních rad časopisů Letectví a kosmonautika, Vojenská história a Securitas Imperii. Vyznamenán Medailí Za zásluhy I. st. za zásluhy o stát v oblasti vědy a dalšími patnácti vyznamenáními, držitel titulu Vojenský manažer roku, laureát několika literárních a muzejních cen atd. Odborné zaměření: české dějiny 20. století, 1. a 2. světová válka, československá armáda 1914-1950 včetně legií a čs. exilové armády, československé letectvo 1918-1950, slovenské letectvo 1939-1945, rakousko-uherské letectvo 1890-1918, letecká válka nad Evropou a přilehlými oblastmi, česko-německé a česko-slovenské vztahy, nacistická okupace, občanská válka ve Španělsku a čs. interbrigadisté, Slovenské národní povstání, Pražské povstání, čs. podíl na vzniku izraelských ozbrojených sil, obraz armády a bezpečnostních sborů ve filmové a televizní tvorbě. Kurátor řady muzejních výstav a expozic, autor asi šesti stovek časopiseckých studií a článků a autor nebo spoluautor více než šedesáti knižních monografií, publikovaných doma i za hranicemi (Polsko, Francie, Velká Británie, Kanada, Japonsko, Německo, Itálie, Španělsko, Slovensko, Rakousko, Nizozemsko). Jeho dosud nejrozsáhlejším autorským dílem je devítidílná řada Na nebi sladké Francie (1998, rozšířené vydání 2008) a Na nebi hrdého Albionu (1999-2005). V tomto projektu, ojedinělém svým rozsahem i zpracováním, zúročil svůj bezmála třicetiletý vědecký výzkum historie československého letectva na západní frontě ve 2. světové válce. Z jeho dalších prací jmenujme alespoň publikace Mustangy nad protektorátem (1997), Jindřichův Hradec 24. 8. 1944 (1998), Air War over Czech Lands (2000), Luftwaffe over Czech territory 1945 (2001, spoluautoři A. Janda a S. Kokoška) a Nebe nad protektorátem 1945 (2022), pojednávající o letecké válce nad českým územím, dále např. Stíhací pilot (1991 a 2002, spolu s J. Sehnalem), Stíhači nad Kanálem (1993 a 2003, spolu s J. Sehnalem), Kočičí oči (1993, spolu s J. Sehnalem), Esa na obloze (1995 a 2004), Fighters over France and The Low Countries (2002, spoluautoři B. Belcarz, P. Taghoon, J.-L. Roba, R. Michulec a R. Wallsgrove), Spitfire nad Evropou (2004), Otto Smik. De tsjechoslowaakse oorlogsvlieger die twee keer in Nederland neerstortte (2019), Hurricane Ace Josef Frantisek. The True Story (2010), S indiánem na letounu (2016), Generál Fajtl (2012, spolu s J. Režnou) a Generál Alexander Hess (2015 a 2018) zachycující činnost čs. stíhačů v Polsku, ve Francii, v Británii a v Sovětském svazu i jejich předválečné a poválečné osudy, dále Jediný československý maršál (2002 a 2016) o generálovi Janouškovi, Tatranští orli nad Kubání (2002), Slovakian and Bulgarian Aces of WW2 (2004, spoluautoři S. Boshniakov a P. Mandjukov), Za Boha a národ (2006) a 13. (slow.)/JG 52 (2007) o slovenských stíhačích na východní frontě, dále Na křídlech Světové války (2014) a Důstojník Haškova regimentu v pekle nebeských výšin (2019) o aviaticích z českých zemí v rakousko-uherském letectvu, Vzduch je naše moře (1993 a 2003, spolu s J. Sehnalem), Curych 1937 (2017, spolu s M. Karešem) a Cheb 1917-1947 (2020) o předválečném čs. letectví, Soumrak králů vzduchu (2000, spolu s J. Fidlerem) o poválečném čs. letectvu, Jan Ferák a ti druzí (2012, spolu s D. Majtenyim) a Říkali jim španěláci (2022, spolu s D. Majtenyim) o čs. interbrigadistech ve španělské občanské válce, Dva Walterové (2012, spolu s I. Pejčochem) o bývalých čs. občanech, létajících u Luftwaffe, aj. Je také spoluautorem a vedoucím české části rozsáhlého biografického slovníku Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945 (2005), autorsky se podílel na úspěšné publikaci Atentát – Operace Anthropoid, resp. Assasination. Operation Anthropoid 1941-1942 (2002, 2007, 2009 a 2011) o problematice heydrichiády, je spoluautorem kolektivní práce Co kdyby to dopadlo jinak: Křižovatky českých dějin (2007) z oboru kontrafaktuální historie, atd. https://www.lidovky.cz/domov/nejnicivejsi-jednorazovy-uder-historik-odhalil-nejvetsi-ceskoslovenskou-ranu-hospodarstvi-treti-ris.A190128_125956_ln_domov_mber