SVĚT KŘÍDEL

Nakladatelství letecké literatury

Historie, letectví, letadla

letecká výzbroj a osobnosti

Nakladatelství letecké
a válečné literatury

››› Prohlídni naše typy

11. stíhací invazní
V dokumentech, fotografiích a vzpomínkách

Autor: Stanislav VYSTAVĚL   

Rok vydání: 2006

ISBN: 80-86808-26-2

Skladem: ne

Cena: 360,- Kč

Zařazení: Historie ČS letectva; Vojenské letectvo

Formát: 165x235, stran 360, pevná vazba

Nakladatelství Svět křídel vydává již třetí publikaci, věnovanou letectvu v Žatci. V r. 1993 to byly „Etudy vonící luftem“ V. Vaška, v r. 2005 pak „Říkali mu KOREA“ S. Vystavěla a nyní „11. stíhací.. INVAZNÍ“ od téhož autora

„Autorovo dílo je logickým pokračováním „Říkali mu KOREA“ – jeho prvotiny o dnes už zrušeném žateckém letišti. První dílo dává povšechný přehled o všech útvarech, působících na le-tišti. Řada zmíněných útvarů působila na letišti často jen krátkou dobu. 11. slp zde sloužil od pro-since 1951 až do zrušení v r. 1993 a tak je dobře, že se autor “vrátil“ k podrobnému zpracování je-ho minulosti.
Asi se opakuji, ale nemohu jinak, než mu vyjádřit poklonu za nevídanou trpělivost, za buldočí dotěrnost a vytrvalost, s níž si šel pro sebemenší detail se snahou zaplnit mezery v informacích, kdy se nenechal odradit ani ojedinělou neochotou jednotlivců. Pro čtenáře je dobře, že v nezbyt-ném rozsahu využil unikátní archivní dokumenty, ale především dal dostatek prostoru vzpomín-kám pamětníků. (Zvolená forma odpovídá určitě i představám vydavatele, protože knížka tak mů-že zaujmout široký okruh čtenářů – „znalých“ i laiků). Tímto pojednáním o 11. slp, díky rozsahu, symbiose věcnosti, velikého množství fotografií i vypravěčského stylu a hlavně nadhledu dokázal přiblížit nejen významné události, ale i zdánlivě všední příběhy lidí. Zdokumentoval běžný “život“ útvaru, éru “Tygří letky“, působení Display teamu MiG-29, ale i okamžiky smutné – nechybí úplný přehled těch, kterým chybělo to jediné přistání! Nezapomněl na žádnou tzv. třídní ani pro-fesní skupinu u pluku. Je až neuvěřitelné, jaké množství fotografií se podařilo autorovi sehnat – jsou zde fotografie VŠECH velitelů pluku, jednotlivých letek za celou éru existence a také množství unikátních fotografií, které poskytli vlastníci ze svých fotoalb.
Přesto, že autor u našeho pluku nikdy nesloužil, “jen“ před téměř 50 ti lety sloužil základní službu na “naší dálné“, zná historii a lidi všech profesí tak, jako nikdo. Dokázal svůj vztah k Žatci – jak sám říká “srdeční záležitost“ naplnit činem. Bez nadsázky – je to od něj ten nejlepší dárek k 55. výročí založení 11. slp všem, kdo jsme u něj sloužili.“

Václav Vašek

Křest knížky se uskutečnil 16.9.2006 na letišti MACERKA u příležitosti setkání bývalých pří-slušníků a jejich přátel na vzpomínkových oslavách 55. výročí založení 11. slp v prostorách, ocho-tně poskytnutých společností AT&S. Mezi účastníky křtu nechyběl ani I. velitel pluku plk. v.v. Ludovít Solár a další z velitelů: plk. v.v. Ing. Stanislav Filip, plk. v.v. Ing. Josef Macek, plk. v.v. Ing. Oldřich Pelčák, plk. v z. Ing. Václav Vašek, plk. v z. Ing. Oldřich Valehrach.
Kmotry byli: Technici mjr. v.v. Josef Píchal a npor. v z. Radek Píchal, za piloty pplk. v.v. Zdeněk Brunclík a plk. v z. Ing. Václav Vašek. Křtili plk. v.v. Ing. Stanislav Filip a gen. Ing. v z. Štefan Gombík.


Související tituly:
11. Letecká základna a její předchůdci
detail knihy

Autor: Stanislav VYSTAVĚL

Rok vydání: 2008

ISBN: 978-80-86808-55-0

Skladem: ano

Cena: 350,- Kč

Bez nich by nevzlétli
detail knihy

Autor: Stanislav VYSTAVĚL

Rok vydání: 2008

ISBN: 978-80-86808-54-3

Skladem: ano

Cena: 390,- Kč

Etudy vonící luftem
detail knihy

Autor: Václav VAŠEK

Rok vydání: 1993

ISBN: 80-85280-19-1

Skladem: ne

Cena: 89,- Kč

Říkali mu Korea
detail knihy

Autor: Stanislav VYSTAVĚL

Rok vydání: 2005

ISBN: 80-86808-17-3

Skladem: ne

Cena: 350,- Kč