SVĚT KŘÍDEL

Nakladatelství letecké literatury

Historie, letectví, letadla

letecká výzbroj a osobnosti

Nakladatelství letecké
a válečné literatury

››› Prohlídni naše typy

Stanislav VYSTAVĚL

Rodák z Hané (z obce vzdálené 5km od rodiště hrdiny Bitvy o Británii Josefa Františka), kterého přivedl k zájmu o letectví jeho strýc, pracující na letišti ve Stichovicích, kam jej jako školáka brával. Chtěl být leteckým mechanikem, ale to se mu nesplnilo. Jeho celoživotním „živobytím" se stalo černé řemeslo, kterému se vyučil a k tomu absolvoval půmyslovku. Přerušením „řemesla" na dva roky bylo povolání k základní vojenské službě u letectva v Žatci na radionavigačním stanovišti. Strojařině se věnoval na technických postech až po ten nejvyšší u Ferony. Po odchodu do důchodu (ve 64 ti letech) se rozhodl realizovat některé odkládané „sny". Byly to hlavně vzpomínky na období „vojny" (a tamní známé z blízkého období), které jej přivedly k nesmělému pokusu a napsal první knihu pod názvem „Říkali mu KOREA" (2005). Pak se k letišti Žatec vrátil ještě několikrát: „11. stíhací INVAZNÍ" (2006), „11. letecká základna a její předchůdci" (2008) a „Říkali mu KOREA (podruhé)" (2011). Jako jediný z autorů píšících „o letectvu" se podrobně a komplexně věnoval tzv. pozemním složkám, zabezpečující vojenský letecký provoz. Výsledkem je jeho trilogie „Bez nich by nevzlétli" (2008), „Bez nich by bloudili" (2013) a „Bez nich by nepřistáli" (2013). V knihách „Králové vzduchu a jejich pokračovatelé" (2009) a „LETIŠTĚ odkud vzlétali a kde přistávali…" (2015) popsal různé okruhy historie čs. letectva v období od vzniku až po současnost. Jeho dlouholeté přátelství s veteránem RAF gen. Zdeňkem Škarvadou (mj. velel po válce LP 8) a 70. výročí vytvoření „osmičky" byly důvodem k napsání „Od 313. (čs.)perutě až k 4. stíhací letce" (2015). Výstavbu čs. protiletecké a protivzdušné obrany státu od r. 1950 do r. 1997 popsal v knize „PŘES NÁS NEPROLETÍ" (2016). Historii spojovacího letectva a vojenské letecké dopravy od r. 1945 po současnost popsal v knize „Od ANSONŮ až k AIRBUSŮM" (2017). Jeho publikačního úsilí, věnovanému historii našeho letectva a současných Vzdušných sil ocenili na Odboru vojenského letectví MO a v r. 2016 mu (spolu s dalšími 12) udělil náměstek ministra obrany „Pamětní odznak armádního generála Karla Janouška". https://ostrava.idnes.cz/rozhovor-stanislav-vystavel-1968-socialismus-komuniste-pronasledovani-13t-/ostrava-zpravy.aspx?c=A180827_423421_ostrava-zpravy_jog https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/418231100030821-udalosti-v-regionech/video/638980